REGLER KRING ÖVERVAKNING

Kameraövervakning Företag


Vanliga företag behöver inte längre söka tillstånd för kameraövervakning utan behöver bara ta hänsyn till att följa reglerna om hantering av personuppgifter enligt GDPR m.m. om dataskydd för personuppgifter. Arbetsgivare som tänker kameraövervaka en arbetsplats ska MBL-förhandla med facket innan kameraövervakningen av arbetsplatsen påbörjas. 

Det är bara myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver ha tillstånd för att kameraövervaka lokaler som allmänheten har tillträde till.

Även om det inte längre behövs något tillstånd eller anmälan för att sätta upp en kamera för övervakning finns i lagen krav på upplysning och tystnadsplikt. Sätter du upp en kamera i din verksamhet ska du också sätta upp skyltar som tydligt visar att det pågår kameraövervakning eller informera på annat sätt. Om du även har utrustning som tar upp ljud ska detta också vara tydligt skyltat.

Kameraövervakning Privat


Privatperson har rätt att sätta upp kameraövervakning på din egen tomt, eller i ditt hem. Detsamma gäller bilar, båtar, garage, förråd etc. Däremot får du inte sätta kameran på ett sådant sätt att allmänheten riskerar att komma med i bild.

Ljudinspelning


Du får endast spela in röstsamtal där du själv medverkar eller där minst en part känner till inspelningen.